Izbornik Zatvoriti

Dodir rečima

                  Knjiga života – dodir rečima

“U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.

2 Ona beše u početku u Boga.

3 Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.

4 U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima.

5 I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze.

6 Posla Bog čoveka po imenu Jovana.

7 Ovaj dođe za svedočanstvo da svedoči za Videlo da svi veruju kroza nj.

8 On ne beše Videlo, nego da svedoči za Videlo.

9 Beše Videlo istinito koje obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet.

10 Na svetu beše, i svet kroza Nj posta, i svet Ga ne pozna.

11 K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše.

12 A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo.”(Jevanđelje po Jovanu 1,1-10)

Bog je sve stvorio rečima ispunjenim ljubavlju.
Šta si ti stvorio svojim rečima, kakav svet postoji oko tebe?
Dodirni rečima!
~ D.R.
Share
Posted in Blog, Religija i život