Izbornik Zatvoriti

Imhotep – prvi genije

                               Biblijski Josif

Istorijski spisi beleže šta se desilo faraonu Đozeru: “Bio sam veoma uznemiren zbog nadolazeće gladi. U snu mi se javio Bog Nila Knum i obećao da će Nil dati vodu, ali da će biti najpre sedam godina gladi, a zatim sedam godina izobilja…”

Postoji još samo jedan istorijski izvor koji govori o sedam godina izobilja i sedam godina gladi, a to je onaj u Bibliji, kada je faraon sanjao san o nadolazećoj gladi i kada mu je Josif dao tumačenje sna: “Evo doći će sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Misirskoj, a iza njih nastaće sedam gladnih godina.” (1. Mojsijeva 41,29.30)

Egipatski istorijski izvori dalje kažu sta je uradio faraon Đozer: “Upitao sam Imhotepa, koji je bio sin Boga Pta: Gde se rađa NIl? Ko je Bog tamo? Ko je pravi Bog?”…

Imhotep je odgovorio: “Potrebno je da pitam Boga koji vlada nad svim živim…” (Bog Pta je u Egiptu bio smatran za vrhovnog Boga, onog koji je stvorio sve druge bogove).

U Bibliji čitamo sličan izveštaj: “A Josif odgovori faraonu to nije u mojoj vlasti, Bog će javiti dobro faraonu.” (1. Mojsijeva 41,16)

Egipatski istorijski izveštaj kaže šta je dalje uradio faraon: “Obećao sam bogu Nila Knumu, da će sav narod, osim sveštenika u božjem hramu, plaćati porez u iznosu od jedne petine svojih useva.” Biblija opet govori o sličnoj naredbi: “A što bude roda daćete peto faraonu…samo ne kupi sa svešteničkih njiva…” (1. Mojsijeva 47,24.22)

Da li to znači da su Imhotep i Josif bili u stvari ista ličnost?

Kao sto je rečeno, prva sazidana piramida u Egiptu bila je Stepenasta piramida u Sakari. Istorija beleži da je tu piramidu sagradio Imhotep i da je to bio početak gradnje piramida u Egiptu. Interesantno je da je ova piramida bila okružena velikim zidom.

Očigledno da se tu čuvalo nešto veoma dragoceno. Postojala su samo jedna uska vrata kroz koja je moglo da se uđe u ovu piramidu. Kada se uđe u kompleks ove piramide nailazi se na 11 velikih silosa koji su ukopani u zemlju.

Na dnu ovih silosa pronađeni su ostaci žita. Ovih 11 silosa mogu da prime 40.000 kubnih metara žita, što odgovara teretu koji može da ponese 4.000 kamiona koji imaju kapacitet 10 kubnih metara. Ova količina žita daleko premašuje potrebe za žitom gradova u okruženju. Na dno ovih silosa se silazilo stepenicama gde se vršila isporuka žita

Pošto veliki deo okolnog terena još nije istražen naučnici pretpostavljaju da u okolini ima još ovakvih silosa.

Biblija govori o tome da je Josif prikupljao žito u Egiptu: “Tako nakupi Josif žita vrlo mnogo, koliko je peska morskoga, tako da ga presta meriti, jer mu ne beše broja… I iz svih zemalja dolažahu u Misir k Josifu da kupuju, jer posta velika glad u svakoj zemlji… I pokupi Josif sve novce što se nalažahu po zemlji Misirskoj i u zemlji Hananskoj za žito koje kupovahu, i slagaše novac u kuću faraonovu.” (1. Mojsijeva 41,49.57; 47.14)

Vidimo da postoji velika podudarnost između Imhotepa i Josifa, i da istorijske činjenice ukazuju da je onaj koji je uspostavio gradnju piramida u stvari bio Josif kome su Egipćani dali Egipatsko ime Imhotep.

Egipatska istorija beleži: “Imotep je bio sveštenik u gradu Heliopolisu.”

Poznato je da je Heliopolis u stvari grad On, koji je opisan u Bibliji. Biblija kaže za Josifa: “I nadenu faraon Josifu ime Psontomfanih, i oženi ga Asenetom, kćerju Pontifere sveštenika Onskoga.” Ovde takodje vidimo veliku sličnost između Imhotepa i Josifa.

Egipatska istorija dalje kaže: “Imhotep je zbog svojih lekarskih sposobnosti stekao među Egipćanima reputaciju Asklepijusa.” Biblija kaže za Josifa: “I zapovedi Josif slugama svojim, lekarima, da mirisima pomažu oca njegova. I lekari pomazaše mirisima Jakova.” (1. Mojsijeva 50,2)

Egipatski istorijski izvori beleže da je faraonov najbliži saradnik zapisao: “Bližim se smrti u svojoj 110 godini života.” (Pta-otepove instrukcije, The Ancient Near East, 1958, Vol. 1, p. 234, Princeton University Press)

Biblija kaže za Josifovu smrt: “Potom umre Josif, a beše mu 110 godina.” (1. Mojsijeva 50,26)

Faraonov najbliži saradnik je takodje zapisao: “Dobio sam ovlašćenja od vladara kakva niko pre mene nije imao.” Biblija kaže za Josifa: “I jos reče faraon Josifu: Ja sam faaon, ali bez tebe niko neće maći ruke svoje ni noge svoje u svoj zemlji Misirskoj… Pa reče faraon Josifu: ´Ti ćeš biti nad domom mojim i sav će ti narod moj usta ljubiti, samo ću ovim prestolom biti veći od tebe.” (1. Mojsijeva 41,44.40)

Vrlo je interesantno da se upravo na zidovima piramide u Sakari nalaze slike gde ljudi pate od gladi, kao i slike gde ljudi uzimaju žito u vrećama i nose ga uz stepenice.

Logično bi bilo očekivati da bi Josif, odnosno Imhotep, bio sahranjen u Stepenastoj piramidi u Sakari. Kada su arheolozi počeli da istražuju ovu piramidu, otkrili su da ona nije bila opljačkana, kao skoro sve ostale piramide, jer pljačkaši nisu otkrili podzemne kanale ispod nje.

Na svoje iznenadjenje, naučnici su otkrili više od milion prepariranih ptica ibis, za koje su Egipćani smatrali da su svete životinje. Takođe, na zidovima tunela otkriveno je mnoštvo slika ove ptice.

Grčki istorijski izvori kazu da je veliki broj ljudi iz Grčke odlazio u grad blizu Memfisa u Egiptu (što je odmah pored piramide u Sakari), kod nekog izuzetnog čoveka koji je bio u stanju da izleči skoro svaku bolest. Oni su mu na poklon donosili ove preparirare “svete ptice”.

Konačno, arheolozi su otkrili prostoriju u kojoj se nalazio mrtvački kovčeg. Tu je takođe pronađeno mnoštvo posuđa sa pečatom faraona Đozera, što potvrđuje da je ovde bio sahranjen Imhotep, odnosno Josif. Kada su otvorili kovčeg, naučnici su otkrili da u njemu nema tela pokojnika. Zašto, kada grobnica nije bila opljačkana?

Biblija kaže da je Josif pre svoje smrti poručio: “I zakle Josif sinove Izrailjeve i reče: ´Zaista će vas pohoditi Bog, a vi onda odnesite kosti moje odavde” (1. Mojsijeva 50,26), što se i desilo u Mojsijevo vreme: “I Mojsije uze kosti Josifove sa sobom.” (2. Mojsijeva 13,19).

Vrlo je interesantan sam položaj ovog kovčega. Poznato je da su svi faraoni sahranjeni u pravcu izlaska sunca, u pravcu istoka, jer su se oni klanjali suncu kao božanstvu.

Međutim, ovaj kovčeg u piramidi u Sakari je bio okrenut prema severu, prema Hananskoj zemlji, zemlji koju je Bog obećao svom narodu, gde će ih Mojsije kasnije i odvesti uz Božje vođstvo.

Dakle, vidimo da je upravo Josif ta znamenita istorijska ličnost iz egipatske istorije, označena kao Imhotep, koja je počela sa gradnjom piramida.

Prva piramida je imala očigledno svrhu skladištenja žita, a vidimo da su kasnije faraoni pravili piramide da bi se u njima sahranjivali.

~ nepoznat autor

Share
Posted in Religija i život, Svet, inspirativno