Izbornik Zatvoriti

Ko može da popuni svaku životnu prazninu?

 

                       Smisao

Za mudrost cara Solomuna čuo je ceo svet. Kako je ovaj veliki čovek video život i njegov smisao najbolje otkriva prvo poglavlje njegove knjige – “Knjige Propovednikove”.

“Reči propovednika, sina Davidovog cara u Jerusalimu.

2 Taština nad taštinama, veli propovednik, taština nad taštinama, sve je taština.

3 Kakva je korist čoveku od svega truda njegovog, kojim se trudi pod suncem?

4 Naraštaj jedan odlazi i drugi dolazi, a zemlja stoji uvek.

5 Sunce izlazi i zalazi, i opet hiti na mesto svoje odakle izlazi.

6 Vetar ide na jug i obrće se, i u obrtanju svom vraća se.

7 Sve reke teku u more, i more se ne prepunja; odakle teku reke, onamo se vraćaju da opet teku.

8 Sve je mučno, da čovek ne može iskazati; oko se ne može nagledati, niti se uho može naslušati.

9 Šta je bilo to će biti, šta se činilo to će se činiti, i nema ništa novo pod suncem.

10 Ima li šta za šta bi ko rekao: Vidi, to je novo? Već je bilo za vekova koji su bili pre nas.

11 Ne pominje se šta je pre bilo; ni ono što će posle biti neće se pominjati u onih koji će posle nastati.

12 Ja propovednik bejah car nad Izrailjem u Jerusalimu.

13 I upravih srce svoje da tražim i razberem mudrošću sve što biva pod nebom; taj mučni posao dade Bog sinovima ljudskim da se muče oko njega.

14 Videh sve što biva pod suncem, i gle, sve je taština i muka duhu.

15 Šta je krivo ne može se ispraviti, i nedostaci ne mogu se izbrojati.

16 Ja rekoh u srcu svom govoreći: Evo, ja postah velik, i pretekoh mudrošću sve koji biše pre mene u Jerusalimu, i srce moje vide mnogo mudrosti i znanja.

17 I upravih srce svoje da poznam mudrost i da poznam bezumlje i ludost; pa doznah da je i to muka duhu.

18 Jer gde je mnogo mudrosti, mnogo je brige, i ko umnožava znanje umnožava muku.” (Knjiga Propovednikova 1. glava)

Postoji praznina u tvom srcu koju može ispuniti samo Bog.

Takođe, postoji mesto u Božjem srcu koje je posebno oblikovano samo za tebe, i ako ne ispuniš to mesto, Bog će zauvek imati prazninu u svom srcu.

~ Olga Andrejević

Uredio: D.R.

Share
Posted in Religija i život