Izbornik Zatvoriti

Najveća prevara uperena protiv Boga

 Knjiga života – najveća prevara

Najveća prevara koju je Sotona smislio je da je Bog kriv za sve što snalazi čoveka. Ako ćemo realno, greh postoji zbog kušača i onih koji su podlegli grehu – nas ljudi. Samim tim postoje i posledice greha.

Greh je bolest koja inficira duhovno biće čoveka. Kada bi Bog dopustio osobi koja voli da greši da uđe u carstvo nebesko, nebo bi postalo kao Zemlja i ljudi na njoj.

Disciplina mora postojati. Isus Hristos je preuzeo našu krivicu, pretrpeo kaznu koja je trebala nas snaći.

Istrpeo je krst i surovu smrt. Može li Bog biti kriv za sve posledice greha smrt, stradanja, bolesti, patnje, ratove, nesreće kad ih je i sam iskusio na Zemlji? Ne!

Bog je ljubav, a ti?

~D.R.

Share
Posted in Blog