Izbornik Zatvoriti

Prava žena

Dar
             Dar i ljubav od Boga

“Ko je našao ženu, našao je dobro i dobio ljubav od Gospoda.”

“Ko će naći vrsnu ženu? Jer vredi više nego biser.

Oslanja se na nju srce muža njenog, i dobitka neće nedostajati.

Čini mu dobro, a ne zlo, svega veka svog.

Traži vune i lana, i radi po volji rukama svojim.

Ona je kao lađa trgovačka, iz daleka donosi hranu svoju.

Ustaje dok je još noć, daje hranu čeljadi svojoj i posao devojkama svojim.

Ruku svoju otvara siromahu, i pruža ruke ubogome

Ne boji se snega za svoju čeljad, jer sva čeljad njena ima po dvoje haljine.

Odelo joj je krepost i lepota, i osmeva se na vreme koje ide.

Usta svoja otvara mudro i na jeziku joj je nauka blaga.

Pazi na vladanje čeljadi svoje, i hleba u lenjosti ne jede.

Mnoge su žene bile vrsne, ali ti ih nadvišuješ sve.”

…”žena koja se boji Gospoda, ona zaslužuje pohvalu.”

~ Priče Solomunove 18:22; 31,10-30

Share
Posted in Religija i život