Izbornik Zatvoriti

Senke

Pobedi senke u svom zivotu.
                 Pobedi senke u svom zivotu

Senke su svuda oko nas, kako u fizičkom, tako i u duhovnom smislu. Prate nas svakog dana i noći, neke su baš uporne, pre svega mislim na senke iz prošlosti, ili pak one koje prete da se nadviju nad budućnošću svakog od nas.

Kako nastaju senke? Odgovor na ovo pitanje je vrlo jednostavan. Svaka osoba ili predmet koji zaklanja svetlost stvara senku. Svaki čovek ima svoju senku, ali svaki čovek može biti “senka” nekom drugom ljudskom biću.

Pored svetla u procesu formiranja senki, bitnu ulogu ima i ugao. Što je manji ugao pod kojim se se svetlosni snop kreće, senka je duža.

Nije li tako i u životu?

Izvor svetlosti sam po sebi određuje kakve će senke nastati. Veliki izvor svetlosti stvara male i nejasne senke, dok višestruki izvori svetlosti izazvaju pojavu senki koje se preklapaju.

Planeta Zemlja i život na njoj postao je ništa drugo do Zemlja senki. Svi mi tragamo za pravim izvorom svetlosti, za izvorom koji će nam dati toplinu i smisao življenja, za izvorom koji će odagnati sve tamne senke iz naših života.

Biblija nas uči da će život na Zemlji poprimiti novu realnost u jednom trenutku vremena i da će sve senke – fizičke i duhovne – iščeznuti. Svi hrišćani verom čekaju taj trenutak.

U Otkrivenju Jovanovom 22:5 stoji zapisano: “I noći tamo neće biti, i neće potrebovati ni videla od žiška, ni videla sunčanoga, jer će ih obasjavati Gospod Bog; i carovaće va vek veka.”

Do tada nam ostaje jedino da uz Božiju pomoć, podršku porodice i prijatelja naučimo kako da izađemo iz senki i uživamo u svakom snopu svetlosti kojima nas drugi obasjavaju, a mi u znak zahvalnosti tu istu svetlost reflektujemo na našu okolinu.

Sijaj!

~ Darko Rašeta

Share
Posted in Blog, Religija i život