Izbornik Zatvoriti

Tačka

Oboji život svetlijim bojama.
                Oboji život svetlijim bojama

Tačka je znak interpunkcije. Stavlja se na kraju rečenice. Kombinacija dve tačke prethodi nabrajanju ili navodnicima koji se koriste da bi citirali tuđe tekstove.

Tri tačke u nizu prekidaju formu rečenice sa ciljem da se predoči mogućnost iskazivanja još nečeg na tu temu, ali se ona završava nekom vrstom konstatacije svedene u jednoj skraćenici – itd.

Tačka i zapeta se se koriste za razdvajanje rečeničnog niza u srodne celine.

Tačka se koristi i u figurativnom izražavanju kada želimo da označimo rastojanje između dva mesta – od tačke A do tačke B.

Za planetu Zemlju se kaže da je jedna tačka u svemiru što odslikava red veličina.

Tačka sama po sebi na praznom papiru deluje neprimetno. Ako je usamljena i oduzmemo joj njenu funkciju, možemo je primetiti samo ako se dobro zagledamo.

Čovek po svojoj prirodi voli da raščlanjuje stvari kako bi lakše došao do rešenja. Kada raščlanimo rečenicu i dođemo do tačke, ona sama po sebi nema nikakvu zasebnu funkciju, ali reči uvek imaju.

Međutim, tačka na papiru može otkriti jednu vrlo bitnu stvar – našu percepciju realnosti. Mi u ljudima, Bogu, stvarima možemo “videti” jedan ogroman umirujući beli papir – tj. sve one pozitivne strane života i ličnosti.

Tačka ima svoj značaj i važnost, ali samo udružena sa gramatičkom strukturom rečenice.

U životu, ako “tački” damo preveliki značaj, izgubićemo iz vida ono najvažnije – ljubav, radost, mir. Tražeći tačkice u Bogu, ljudima, stvarima, životu zatvaramo vrata sreće.

Nama ne trebaju dvogledi da izoštrimo tačkicu na papiru, trebaju nam zdrave duhovne oči kojima ćemo sagledati ono dobro i loše. Zlo treba ostaviti po strani, ono ne sme biti u našem fokusu.

Stavljajmo tačke tamo gde treba. Nek stoje gde ih život stavlja, ali ih vi ne dirajte. Uživajmo u sklapanju divnih rečenica kao predivnog sastava našeg životnog iskustva.

Dotaknimo belinu života!

~ Darko Rašeta

Share
Posted in Blog