Izbornik Zatvoriti

boji se Boga

Prava žena

Dar
             Dar i ljubav od Boga

“Ko je našao ženu, našao je dobro i dobio ljubav od Gospoda.”

“Ko će naći vrsnu ženu? Jer vredi više nego biser.

Oslanja se na nju srce muža njenog, i dobitka neće nedostajati.

Share