Izbornik Zatvoriti

izjednačava

Divljenje

              Knjiga života – svet

Čovek zagledan u svet ima pred sobom dve alternative: da oseti svoju ništavnost ili da se divi.

Divljenje nas izjednačuje sa onim čime se divimo.

~ Branko Miljković

Share