Izbornik Zatvoriti

lekar

Imhotep – prvi genije

                               Biblijski Josif

Istorijski spisi beleže šta se desilo faraonu Đozeru: “Bio sam veoma uznemiren zbog nadolazeće gladi. U snu mi se javio Bog Nila Knum i obećao da će Nil dati vodu, ali da će biti najpre sedam godina gladi, a zatim sedam godina izobilja…”

Postoji još samo jedan istorijski izvor koji govori o sedam godina izobilja i sedam godina gladi, a to je onaj u Bibliji, kada je faraon sanjao san o nadolazećoj gladi i kada mu je Josif dao tumačenje sna: “Evo doći će sedam godina vrlo rodnih svoj zemlji Misirskoj, a iza njih nastaće sedam gladnih godina.” (1. Mojsijeva 41,29.30)

Share