Izbornik Zatvoriti

Nebeski roditelj

Nebeski roditelj

           Bog se brine za tebe

Ne brinite se dakle govoreći: Šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti, ili, čim ćemo se odenuti?

Jer sve ovo neznabošci ištu; a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo.

Nego ištite najpre carstvo Božje, i pravdu Njegovu, i ovo će vam se sve dodati.
~ Matej 6:31-33

Share