Izbornik Zatvoriti

optimizam

Nada kao lek za savremenog čoveka

                  Uravnoteženost

Nada je osećanje koje subjekt (osoba) oseća kada veruje da će se stvari koje su izvan njegove kontrole odvijati na način koji će dovesti do ostvarenja neke njegove važne želje.

Nada je neadekvatno osećanje u svim situacijama u kojima bi subjekt mogao nešto da poduzme kako bi doprineo ostvarenju svoje želje.

Share