Izbornik Zatvoriti

Koliko je zaista “velik” čovek?

 

          Čovek iz ptičije perspektive

Kad pogledam nebesa Tvoja, delo prsta Tvojih, mesec i zvezde, koje si Ti postavio;

Šta je čovek, te ga se opominješ, ili sin čovečji, te ga polaziš?

Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću venčao si ga…(Psalam 8,:3-5)

Padom u greh čovek je izgubio čast, slavu i istinsku veličinu koju mu je Bog ukazao kao stvorenju.

Uzoholio se, poželeo da postane Bog planete na kojoj živi. Koliko je velik čovek bez Boga?

Evo koliko je “velik” čovek u svakom smislu (pogledaj fotografiju čoveka iz ptičije perspektive).

Vratimo se Bogu i povratimo izgubljenu slavu!

~ Darko Rašeta

 

Share
Posted in Blog, Religija i život