Izbornik Zatvoriti

kosti

Stradanje Hristovo za tebe

               Isus kao lav – car i nevino jagnje

1 Bože, Bože moj! Zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mog, od reči vike moje?

2 Bože moj! Vičem danju, a Ti me ne slušaš, i noću ali nemam mira.

3 Sveti, koji živiš u pohvalama Izrailjevim!

4 U Tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se, i Ti si ih izbavljao.

5 Tebe prizivaše, i spasavaše se; u Tebe se uzdaše, i ne ostaše u sramoti.

Share